Bộ điều khiển Servo 400W Yaskawa SGD7S-2R8A20A

Bộ khuếch đại trục đơn cho động cơ quay và tuyến tính
SIL 3 cho STO, PL-e CAT 3
Tốc độ đáp ứng tần số: 3.1kHz
Chức năng An toàn nâng cao SS1, SS2, SLS
Tùy chọn phản hồi
Bù gợn sóng, rung động, triệt tiêu, v.v.