Mô đun FM 350-2 6ES7350-2AH01-0AE0

Tên sản phẩm: Counter module FM 350-2

Mã sản phẩm (Model): 6ES7350-2AH01-0AE0

Mô tả sản phẩm: SIMATIC S7-300, Counter module FM 350-2, 8 channels, 20 kHz, 24 V encoder for counting, frequency measurement, speed measurement, period duration measurement, dosing incl. configuration package and electronic documentation on CD-ROM

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog